Home

Belgian ECVO Panel

Belgian panel for the detection of (presumed) inherited eye diseases in dogs and cats.

 

Panel belge pour le dépistage des tares oculaires (présumées) héréditaires du chien et du chat.

 

Belgisch panel voor het screenen van (vermoedelijk) erfelijke oogafwijkingen bij honden en katten.

Identifying the presence and emergence of inherited eye disease in dogs and cats

 

 

Ce qu'il faut préparer pour l'examen...

 

Avant de vous présenter à un examen de dépistage, officiellement reconnu par l'ECVO, des tares oculaires présumées héréditaires, vous devez idéalement vous munir de :

- le passeport de votre animal

- le pedigree de votre animal (essentiel !)

- une copie de ce pedigree

- la copie du ou des tests officiels précédents

- les résultats des tests génétiques de dépistage des tares héréditaires oculaires

 

Wat moet u meebrengen naar het onderzoek?

 

Wat moet u meebrengen naar het onderzoek?

 

-het paspoort van het te onderzoeken dier

-de originele stamboom en een kopij van de stamboom, eventueel een eigendomsbewijs als de gegevens van de eigenaar niet op de stamboom vermeld staan

-een kopij van eerdere oogonderzoeken

-de resultaten van genetische testen op erfelijke oogaandoeningen

 

What you need to bring for the examination ...

 

Before a screening examination, officially recognized by the ECVO, for presumed hereditary eye diseases, you should ideally bring along:

- the passport of your pet

- the pedigree of your animal (essential!)

- a copy of his/her pedigree

- a copy of the previous official tests

- the results of genetic tests for inherited eye diseases

Copyright © All Rights Reserved