Home

NEW GUIDELINES ON :


- Hereditary cataracts : click here

- Iris melanoma : click here

- Brachycephalic Ocular Syndrome : click here

- Gonioscopy / glaucoma : click here

Belgian panel for the detection of (presumed) inherited eye diseases in dogs and cats.


Panel belge pour le dépistage des tares oculaires (présumées) héréditaires du chien et du chat.


Belgisch panel voor het screenen van (vermoedelijk) erfelijke oogafwijkingen bij honden en katten.

Identifying the presence and emergence of inherited eye disease in dogs and catsCe qu'il faut préparer pour l'examen...


Avant de vous présenter à un examen de dépistage, officiellement reconnu par l'ECVO, des tares oculaires présumées héréditaires, vous devez idéalement vous munir de :

- le passeport de votre animal

- le pedigree de votre animal (essentiel !)

- une copie de ce pedigree

- la copie du ou des tests officiels précédents

- les résultats des tests génétiques de dépistage des tares héréditaires oculaires


Wat moet u meebrengen naar het onderzoek?


Wat moet u meebrengen naar het onderzoek?


-het paspoort van het te onderzoeken dier

-de originele stamboom en een kopij van de stamboom, eventueel een eigendomsbewijs als de gegevens van de eigenaar niet op de stamboom vermeld staan

-een kopij van eerdere oogonderzoeken

-de resultaten van genetische testen op erfelijke oogaandoeningen


What you need to bring for the examination ...


Before a screening examination, officially recognized by the ECVO, for presumed hereditary eye diseases, you should ideally bring along:

- the passport of your pet

- the pedigree of your animal (essential!)

- a copy of his/her pedigree

- a copy of the previous official tests

- the results of genetic tests for inherited eye diseases